TRANG CHỦ PHÒNG GIÁO DỤC SƠ ĐỒ WEBSITE LIÊN HỆ
  • Chào mừng bạn đến với Website trường tiểu học Thống Nhất - Việt Trì - Phú Thọ - ĐT: (0210) 3 842 441.
  
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ
Đang truy cập: 10
2 1 7 7 3 0 1 6
 
 Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2017
Thông tin mới
Vài suy nghĩ về “Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người” Năm 2013

Thông điệp: "Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt". là quyền chính đáng mà người dạy phải có nghĩa vụ thực hiện một cách nghiêm túc. Để thực hiện có hiệu quả nghĩa vụ của mình đòi hỏi mỗi giáo viên phải có trách nhiệm làm tốt. Người giáo viên ngoài việc có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy, truyền thụ tri thức cho người học ngoài những kiến thức và kĩ năng đã được đào tạo, được bồi dưỡng vẫn cần phải có ý thức tự học và tự bồi dưỡng. (29/04/2013)

Giáo án buổi 1 tuần 4
Giáo án buổi 1 tuần 3
Giáo án buổi 1 tuần 2
Giáo án buổi 1 tuần 1
Phần thưởng
Kể chuyện kì I
Thư viện ảnh
  • Cô giáo Vũ Thị Chí dẫn ...
  • Văn nghệ chào mừng
  • Đại diện học sinh lớp 1...
  • Văn nghệ chào mừng
  • Bạn Cao Thị Kim Anh phá...
  • Cô giáo Trần Lê Phương ...
  • Đội nghi lễ
  • Văn nghệ chào mừng
  • Văn nghệ chào mừng
Cảm ơn bạn đã đến với Website trường tiểu học Thống Nhất
 


24