TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT THỰC HIỆN TỐT CÁC NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008 - 2013 đã đi 4/5 chặng đường. Đối với trường tiểu học Thống Nhất, nhìn lại chặng đường 4 năm thực hiện các nội dung của phong trào, thầy và trò đều cảm thấy tự hào về những kết quả đã đạt được.

 Một môi trường giáo dục ngày càng khang trang về cơ sở vật chất, khuôn viên sạch đẹp, quan hệ giữa thầy và trò nồng ấm đã góp phần gia tăng không khí thân thiện trong mối liên hệ giữa các thành viên trong trường, giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng. Có thể nói 5 nội dung của phong trào thi đua đều được nhà trường từng bước thực hiện có hiệu quả.

Nội dung “Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương” cũng đã được nhà trường tổ chức thực hiện tốt. Trường được phân công chăm sóc một Di tích cấp tỉnh là  Đình Nỗ Lực - Thôn Nỗ Lực - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Nhà trường đã phối hợp với Ban quản lý Đình Nỗ Lực giới thiệu cho các em biết về lịch sử xây dựng của Đình. Hàng tháng thầy và trò tổ chức một buổi l 2000 ao động vệ sinh chăm sóc Đình. Việc làm thành thông lệ đó đã giúp các em tiếp cận với di tích văn hóa, có cách nhìn và ứng xử đúng với di sản, biết cách chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích văn hoá, thông qua những việc làm đơn giản, cụ thể.