Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường tiểu học Thống Nhất

Chiều ngày 07/10/2011, trường tiểu học Thống Nhất đã long trọng tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức năm học 2011 - 2012 tại phòng họp khu A.

 

Chiều ngày 07/10/2011, trường tiểu học Thống Nhất đã long trọng tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức năm học 2011 - 2012 tại phòng họp khu A.
Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ban Giám hiệu, ban chấp hành công đoàn nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
Thay mặt Ban Chủ tọa Hội nghị, thầy giáo Bùi Quang Hải - Chủ tịch Công đoàn trường thông qua báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010-2011 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011 - 2012. Sau phần báo cáo tổng kết công tác thanh tra của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2010-2011; Thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hào đã thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu, nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm nhà trường cần đẩy mạnh thực hiện trong năm học này:
1. Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác giáo dục với phong tr&agr 2000 ave;o “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
2. Tập trung chỉ đạo quản lý, tổ chức dạy và học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; Thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy các môn học; Đảm bảo nghiêm túc đánh giá xếp loại học sinh; Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; Quan tâm đến học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; Nâng cao chất lượng trường “Đạt chuẩn quốc gia”; quản lý chỉ đạo hiệu quả dạy 2 buổi trên ngày.
3. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Tăng cường bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. đề cao trách nhiệm khuyến khích sáng tạo của cán bộ quản lý và giáo viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ttrong dạy học và quản lý.
4. Tiếp tục tăng cương cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại theo hướng hiện đại hóa nhà trường.
* Các chỉ tiêu phấn đấu trong học sinh:
+ Hạnh kiểm: 100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của người học sinh. Kiên quyết không có “học sinh cá biệt”, không có hiện tượng “bạo lực học đường”
+ Học lực: Học sinh Giỏi cấp trường: 109 em = 35%.
                    Học sinh tiên tiến:             115 em = 37%
                    Học sinh trung bình:           84 em = 27%
                    Học sinh rèn luyện trong hè: 4 em = 1%
                   Học sinh lên lớp đợt 1: 99%
                 Cố gắng không có học sinh lưu ban.
                 Danh hiệu Học sinh Giỏi cấp thành phố trở lên: 20% = 65 giải.
*Các chỉ tiêu phấn đấu trong giáo viên:
+ Xếp loại chuyên môn cuối năm: Tốt:             16 = 66,6%
                                                        Khá:             8 = 33,4%
+ Xếp loại chung cuối năm:           Xuất sắc:    16 = 66,6%
                                                        Khá:             8 = 33,4%
+ Giáo viên dạy giỏi cơ sở:     5 đ/c.
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở:         1 đến 2 đ/c
*Đối với đơn vị và các tổ chức đoàn thể:
+ Đơn vị: Đạt tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở.
+ Tổ chức Công đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh - Liên đoàn lao động thành phố khen.
+ Tổ chức Liên đội: Đạt Liên đội mạnh – Tỉnh đoàn Phú Thọ khen.
+ Tổ chức chị bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2011.
Thực sự phấn đấu đơn vị là: Nhà trường văn hóa, thầy cô mẫu mực, học sinh chăm ngoan.
            Cũng trong Hội nghị này Thầy giáo hiệu trưởng đã thay mặt lãnh đạo trường thông qua “Quy chế làm việc của trường Tiểu học Thống Nhất năm học 2011 - 2012”
            Kết thúc hội nghị là kí kết dăng kí thi đua của các cá nhân, các đoàn thể trong nhà trường.
            Với ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục của thầy và trò nhà trường, với sự quan tâm của Phòng GD&DDT Việt Trì, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và các Ban ngành, đoàn thể của xã Thụy Vân, của phụ huynh học sinh! Trường tiểu học Thống Nhất hoàn toàn tin tưởng rằng: năm học 2011 – 2012 sẽ hoàn thành thắng lợi.
                                                       Thống Nhất, ngày 10 tháng 10 năm 2011.