Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư

 

 

Trong phiên bế mạc sẽ công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khoá XI
 
Đúng 9h 10 phút, ông Trương Tấn Sang đọc kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại kỳ họp thứ nhất. Theo đó, Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí:
 
1/Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ chính trị khoá X, Đại tướng, Bộ tr­ưởng Bộ Công an

2/ Ngô Văn Dụ, Bí thư TƯ Đảng khoá X, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

3/ Nguyễn Tấn Dũng, UVBCT khoá X, Thủ t­ướng Chính phủ

4/Lê Thanh Hải, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Nguyễn Sinh Hùng, UVBCT khoá X, Phó Thủ t­ướng Thường trực Chính phủ

6/ Đinh Thế Huynh, Ủy viên TƯ Đảng khoá X, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

7/Phạm Quang Nghị, UVBCT khoá X, Bí thư­ Thành uỷ Hà Nội

8/ Tòng Thị Phóng, BTTƯĐ khoá X, Phó Chủ tịch Quốc hội

9/Nguyễn Xuân Phúc, UVTƯĐ khoá X, Bộ trưởng, Chủ 2000 nhiệm Văn phòng Chính phủ

10/  Trần Đại Quang, UVTƯĐ khoá X, Trung tướng, Thứ tr­ưởng Bộ Công an

11/ Tô Huy Rứa, UVBCT khoá X, BTTƯĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

12/ Trương Tấn Sang, UVBCT khóa X, Thường trực Ban Bí thư

13/ Phùng Quang Thanh, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ tr­ưởng Bộ Quốc phòng

14/ Nguyễn Phú Trọng, UVBCT khóa X, Chủ tịch Quốc hội

 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khoá XI.
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư
 
4 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư gồm: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân.
 
Phát biểu với Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư khoá X Nông Đức Mạnh cho rằng, Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm tổng Bí thư khoá XI sẽ mang lại sức sống mới cho Đảng. “Tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều đó”, đồng chí Nông Đức Mạnh bày tỏ.
Đồng chí Nông Đức Mạnh thẳng thắn, trong quá trình công tác của ông còn những việc thực hiện chưa được như mong muốn của bản thân và nhân dân. Theo đó, Bản kiểm điểm của BCH Trung ương đã nêu những tồn tại hạn chế trong đó có khuyết điểm của đồng chí.
 
Đồng chí Nông Đức Mạnh chúc mừng và tặng hoa Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói lời cảm ơn và tặng hoa cho người tiền nhiệm.
 
Mở đầu phiên bế mạc, ông Đinh Thế Huynh đọc các thư, điện mừng của bạn bè quốc tế gửi tới Đại hội. Tính đến ngày 14/1, Đại hội Đảng nhận được 158 điện mừng từ các đảng, tổ chức quốc tế… Trong những ngày qua Đại hội tiếp tục nhận được 18 điện mừng. Như vậy, đến hết ngày ngày 18/1, Đại hội nhận được 176 điện mừng của các đảng, các tổ chức quốc tế.

 

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ tình cảm trân trọng các đảng, tổ chức quốc tế… Chủ tịch nước khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng mở rộng quan hệ với các Đảng Cộng sản, các đảng cánh tả, các đảng khác, các tổ chức quốc tế….

Tiếp đó Đại hội nghe kết quả kiểm phiếu biểu quyết về một số vấn đề trong các văn kiện của Đại hội do ông Đinh Thế Huynh trình bày.

Theo đó, về dự thảo cương lĩnh, đa số các ý kiến nhất trí với việc gọi tên cương lĩnh là “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH bổ sung phát triển năm 2011”.

Về đặc trưng kinh tế XHCN, đa số các ý kiến nhất trí với định nghĩa, “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”.

Tiếp đó, ông Đinh Thế Huynh thông báo về kết quả lấy ý kiến đối với các vấn đề của Điều lệ Đảng sửa đổi. Trong điều lệ có một số điểm mới như Tổng Bí thư Làm Bí thư Quân uỷ Trung ương. Đồng chí Bí thư địa phương cũng là Bí thư Quân uỷ cùng cấp. Về tên gọi Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đại hội thống nhất  với tên gọi Quân uỷ Trung ương…
 
Thay mặt Ban Thư ký kỳ họp, ông Tạ Ngọc Tấn trình bày toàn bộ dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi trước khi Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội tiếp tục ghi nhận những ý kiến góp ý trực tiếp với dự thảo Điều lệ Đảng. Tiếp đó, Điều lệ Đảng sửa đổi đã được thông qua với 100% đại biểu tán thành.