Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

(D&TĐ)-Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

 Tệp đính kèm:
11561TTLTso68ngay30122011.doc