esign Science MathType 6.5 - Công cụ giúp gõ công thức toán

MathType là một công cụ rất mạnh chạy trên đc 2 hệ điều hành Mac và Window cho phép người dùng tạo ra các công thức toán học phức tạp trong các trình soạn thảo văn bản một cách dễ dàng MathType có hàng trăm ký hiệu toán học, và template dành cho các công thức hay đc sử dụng. Bên cạnh các ký hiệu Euclid, bạn có thể sử dụng hơn 1000 kí hiệu có sẵn trong Window, và thậm chí có thể download thêm trên Internet nếu cần Chương trình hoạt động trong rất nhiều ứng dụng khác nhau Bên cạnh sử dụng trong Microsoft Word và 2000 PowerPoint, chương trình có thể sử dụng đc trong QuarkXPress và Adobe InDesign layout, các sheet của Excel , trang HTML , và rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa văn bản khác Chương trình đc liên kết với cơ sở dũ liệu các ký hiệu và công thức toán học có sẵn trên Wikipedia Điều này giúp bạn đánh đc rất rất nhiều công thức toán

 


 

Design Science MathType v6.5


Công cụ giúp gõ công thức toán


MathType là một công cụ rất mạnh chạy trên đc 2 hệ điều hành Mac và Window cho phép người dùng tạo ra các công thức toán học phức tạp trong các trình soạn thảo văn bản một cách dễ dàng

MathType có hàng trăm ký hiệu toán học, và template dành cho các công thức hay đc sử dụng.

Bên cạnh các ký hiệu Euclid, bạn có thể sử dụng hơn 1000 kí hiệu có sẵn trong Window, và thậm chí có thể download thêm trên Internet nếu cần

Chương trình hoạt động trong rất nhiều ứng dụng khác nhau

Bên cạnh sử dụng trong Microsoft Word và PowerPoint, chương trình có thể sử dụng đc trong QuarkXPress và Adobe InDesign layout, các sheet của Excel , trang HTML , và rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa văn bản khác

Chương trình đc liên kết với cơ sở dũ liệu các ký hiệu và công thức toán học có sẵn trên Wikipedia

Điều này giúp bạn đánh đc rất rất nhiều công thức toán


2 các 2000 h tạo công thức
- Click vào biểu tượng công thức toán đó
- Gõ theo quy tắc TeX hay LaTeX:

Chương trình cũng cho phép đặt hotkey cho các ký hiệu phổ thông, hay dùng
Gây chú ý cho các công thức toán học bằng cách thêm các màu sắc cho từng ký hiệu, công thức toán đc hiển thị để thu hút hơn sụ chú ý của người xem